Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Wyniki konkursu dot. organizacji WOM

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: czwartek, 30 kwiecień, 2020 - 14:19, admin

Uprzejmie informuję o zarządzeniu nr 541/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/D3503024-8F29-4006-9E09-82EE9655FA78,frameless.htm