Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Wyniki konkursu "Aktywność w przestrzeni-siłownie plenerowe"

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: piątek, 28 luty, 2020 - 11:21, aholownia

Uprzejmie informuję o zarządzeniu nr 56/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: Program „Aktywność w przestrzeni – siłownie plenerowe”.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:
https://bip.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/default.htm?TypAktu=1&Organ=2&Rok=2020&Miesiac=1

Nadeśłano:K.Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji