Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dot. zadania publicznego pt."Joga w...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: wtorek, 4 luty, 2020 - 15:35, aholownia

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dot. zadania publicznego pt."Joga w Parku"

 Poniżej znajdą Państwo link do zarządzenia w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: „Joga w parku”:

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/3152419A-BCC0-4CC9-A8F7-644927D3B4BC,frameless.htm

Nadesłano: Marcin Nowocień, Biuro Sportu i Rekreacji