Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Otwarty konkurs pod nazwą:Program „Aktywny Warszawiak”.

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: wtorek, 1 grudzień, 2020 - 08:51, aholownia

Informuję o zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku pod nazwą: Program „Aktywny Warszawiak”
Treść zarządzenia dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Nadesłano:K.Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji