Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Otwarty konkurs ofert:Organizacja WOM w relacji klubowej i jej podsumowanie

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: wtorek, 2 czerwiec, 2020 - 10:34, aholownia

Uprzejmie informuję o zarządzeniu nr 681/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 2 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie.
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/AE81C0E0-E6AF-4D57-85E2-24FBF069F653,f...

Nadesłano:K.Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji