Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: poniedziałek, 17 luty, 2020 - 14:46, a.wasowska

Informacja o zarządzeniu nr 215/2020 Prezydenta m.st. Warszawa z dnia 14 lutego 2020 r.

Uprzejmie informuję o zarządzeniu nr 215/2020 Prezydenta m.st. Warszawa z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejw 2020 roku  pod nazwą: Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie.

Poniżej tekst ww. zarządzenia:

http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/organizacja-warszawskiej-olimpiady-m-odzie-y-w-relacji-klubowej-oraz-jej-podsumow-1

Nadesłano: K. Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji UM.