Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Organizacja imprezy sportowo–rekreacyjnej dla osób z...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: wtorek, 1 grudzień, 2020 - 08:34, aholownia

Organizacja imprezy sportowo–rekreacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami

Informuję o zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku pod nazwą: Organizacja integracyjnej imprezy sportowo – rekreacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami
Tresc zarządzenia dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Nadesłano:K.Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji