Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: piątek, 17 lipiec, 2020 - 08:52, aholownia

Uprzejmie informuję o zarządzeniu nr 941/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 lipca 2020 r.  zmieniającym zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/80F521C6-8D37-4125-B818-B294D70025B3,frameless.htm

Nadesłano: K.Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji