Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: piątek, 13 listopad, 2020 - 08:34, aholownia

Uprzejmie informuję o zarządzeniu nr 1319/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 12 listopada 2020 r.  zmieniającym zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku pod nazwą: Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych.Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/92E982DF-D281-490B-94F6-F47C882B651B,f...

Nadesłano:K.Skwarska, BSiR