Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Ogłoszenie otwartego konkursu

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: wtorek, 1 grudzień, 2020 - 08:55, aholownia

Informuję o zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku pod nazwą: Organizacja międzynarodowej imprezy sportowej w ramach sportu osób z niepełnosprawnościami.
Treść zarządzenia dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Nadesłano:K.Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji