Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Ogłoszenie konkursu na organizację Warszawksiej Olimpiady Młodzieży

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: środa, 7 październik, 2020 - 14:37, aholownia

Uprzejmie informujemy o zarządzeniu nr 1221/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 października 2020 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2020-2021 pod nazwą Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym - w latach 2020 – 2021.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/0E97C36D-EF19-4F32-B6CD-E4C71B779E83,frameless.htm

Nadesłano:K.Skwarska,BSiR