Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

KONKURSY. 11 kwietnia. Zarządzenie Prezydenta Warszawy nr 597/2018

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: poniedziałek, 16 kwiecień, 2018 - 08:16, kprzygoda

Uprzejmie informujemy o zarządzeniu nr 597/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Ręka podpisuje dokumenty. fot. Grzegorz Margol.

Uprzejmie informujemy o zarządzeniu nr 597/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/7958ADC3-B738-4DDE-8CE6-CE3C4BECFF7A,f...
                                                                                                                                   
Nadesłała: Agnieszka Wojciechowicz, Główny specjalista URZĄD M.ST. WARSZAWY, Gabinet Prezydenta (GP), Wydział Organizacyjny, pl. Bankowy 3/5, pokój 23, 00-950 Warszawa, tel. +48224431082, awojciechowicz@um.warszawa.pl