Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Konkurs:Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: wtorek, 16 luty, 2021 - 14:14, aholownia

Informuję o zarządzeniu nr 229/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 16 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.

Nadesłano:Katarzyna Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji