Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Konkurs: "Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: wtorek, 1 grudzień, 2020 - 08:59, aholownia

Konkurs: "Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej"

Informuję o zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku pod nazwą: Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie
Treść zarządzenia dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Nadesłano:K.Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji