Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Informacja o zarządzeniu Prezydenta nr 1516/2019 z 1 października 2019r.

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: wtorek, 1 październik, 2019 - 11:33, aholownia

Uprzejmie informuję o zarządzeniu nr 1516/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2019-2020 pod nazwą „Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym - w latach 2019 – 2020”.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:
https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzeni...

Nadesłano:M.Gładysz, Gabinet Prezydenta