Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Informacja o zarządzeniu Prezydenta m.st.Warszawy nr 1189/2019

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: piątek, 12 lipiec, 2019 - 12:50, aholownia

Informacja o zarządzeniu Prezydenta m.st.Warszawy nr 1189/2019

Uprzejmie informuję o zarządzeniu nr 1189/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2019 r.  w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku pod nazwą „Organizacja międzynarodowej imprezy sportowej w ramach sportu osób niepełnosprawnych”.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:
https://bip.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzeni...

Nadesłano: K.Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji