Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Informacja o zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 390/2019

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: poniedziałek, 11 marzec, 2019 - 09:40, aholownia

nformacja o zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy

Uprzejmie informuję o zarządzeniu nr 390/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:
https://bip.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/default.htm?TypAktu=1&Organ=2&Rok=2019&Miesiac=3

 

Nadesłano:Katarzyna Skwarska,Biuro Sportu i Rekreacji