Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Informacja o zarządzeniu nr 1488/2019 Prezydenta m.st. Warszawy

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: piątek, 4 październik, 2019 - 16:01, aholownia

Uprzejmie informuję o zarządzeniu nr 1488/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019 pod nazwą „Organizacja międzynarodowej imprezy sportowej w ramach sportu osób z niepełnosprawnościami”.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:

https://bip.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzeni...

 

Nadesłano: K.Skwarska, Biuro Sportu i Rekreacji