Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Informacja o zarządzeniu nr 1261/2019

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: piątek, 26 lipiec, 2019 - 13:54, a.wasowska

Informujemy o zarządzeniu nr 1261/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019 pod nazwą „Organizacja międzynarodowej imprezy sportowej w ramach sportu osób z niepełnosprawnościami”.
Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP link poniżej:

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/558C4A55-2BAE-47EA-BFCC-0AFA23D4A7AD,f...

Nadesłała: M. Gładysz