Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Informacja o zarządzeniu nr 1225/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: wtorek, 7 sierpień, 2018 - 15:09, a.wasowska

Informacja o zarządzeniu nr 1225/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z 7.08.2018

Uprzejmie informujemy o zarządzeniu nr 1225/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2018-2019.

 

 

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:

 

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/Zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/default.htm?TypAktu=1&Organ=2&Rok=2018&Miesiac=8

 

 Nadesłane: Gabinet Prezydenta UM